01-05-10

hanswijk processie

 

“Ik geloof dat….” Bijna dagelijks gebruiken we die uitspraak op de een of andere manier. Maar er is geloven en geloven. Veel dingen doén we gewoon in geloof: we nemen iets aan waarvan we het laatste hoe en waarom niet kennen, we gaan voort op iets dat anderen ons zeggen. Maar als een christen zegt “ik geloof”, dan gaat het niet meer om het aannemen van iets op het zeggen van iemand anders maar om het geloven in Iemand: het is binnen gaan in een persoonlijke vertrouwensrelatie met God, zich aan Hem toevertrouwen, Hem beminnen, naar Hem luisteren. Want onze God is een God die spreekt: door woorden, door daden, door gebeurtenissen en bovenal door zijn Zoon Jezus. Ons geloof is ons antwoord op Gods spreken. Maar God is altijd eerst. Oorsprong en bron van alle geloof liggen dus in de ontmoeting met God langs zijn Woord.

Ons geloof heeft ook een inhoud. Het wordt niet alleen beleefd en gevierd, het wil ook verwoord en beleden worden. Daarom is het erg belangrijk dat we die geloofsinhoud beter leren kennen en vooral dat we de schoonheid ervan opnieuw ontdekken.

 het Credo – onze geloofsbelijdenis – wordt soms ervaren als een abstract pakket van waarheden, droog en geconcentreerd en dus ook weinig aantrekkelijk, maar  de schoonheid van ons geloof zit er in.  De Hanswijkprocessie kan een helpende hand zijn om die schoonheid te leren kennen. Want wat we in het Credo uitzeggen toont de processie in beelden. De processie is eigenlijk een geloofsbelijdenis in woord en beeld.

God gaat met ons mee, hier en nu in ons dagelijks leven. Maar ook vroeger, in de geschiedenis van onze streken: de kerstening van onze streken door de heilige Rumoldus, de aankomst van het Mariabeeld te Hanswijk, de bloeiperiodes van de Bourgondische hertogen de Habsburgers en de aartshertogen Albrecht en Isabella…. Zoveel tekenen en gebeurtenissen doorheen de eeuwen die ons spreken van Gods bekommernis om ons mensen, daar waar we staan in de concrete werkelijkheid.

bron : http://www.hanswijkprocessie.org/

De commentaren zijn gesloten.