21-09-10

verre droom én haalbare stap

 

 

Samenhuizen voor het evangelie

een verre droom of een moedige stap?

 

 

Gelovige gezinnen bewonen gerenoveerd kloosterpand  

Hans Medart

 

Ook in Vlaanderen worden gelovigen zich steeds meer bewust van hun ‘diasporasituatie’.

De traditionele parochiegemeenschappen ebben weg en gelovigen wonen alsmaar verder van elkaar verspreid. Die situatie van verbrokkeling brengt nieuwe uitdagingen met zich mee en vraagt om een gedurfde visie en toekomstgerichte antwoorden.

Gelovige gezinnen zoeken daarom naar nieuwe vormen van ontmoeting en verbondenheid. Dat gebeurt ook in de wijze waarop zij gestalte geven aan hun woon- en leefomgeving.

Nabij Leuven groeit zo een initiatief voor gelovig ‘samenhuizen’ in een voormalige priorij.

Vergelijkbare initiatieven zijn er in Brussel en Mechelen.

 

Mechelen

Al verscheidene jaren wonen in Mechelen Assyrische christenen.

Het valt op hoe deze mensen, ondanks hun verspreiding, hechte banden met elkaar onderhouden én hun geloof aan de volgende generatie weten door te geven.

Centraal in hun geloofsgemeenschap staat de zondagse eucharistie.

Deze christenen slagen erin hun geloof en hun familiale en culturele tradities in onze individualistische en oppervlakkige cultuur te laten overleven.

Ze doen dat onder meer door met verschillende gezinnen 

samen te huizen op woonerven of minstens in elkaars buurt te wonen.

 

 Brussel

Een ander boeiend verhaal van ‘samenhuizen’ met een vergelijkbare ondertoon ontplooit zich in de Europese wijk van Brussel. De paters van het heilig Sacrament hebben rondom hun kerk vlakbij het Schumanplein

een ongewoon nieuwbouwproject tot stand gebracht samen met de gemeenschap La Viale.

Ze hadden hun terrein met grote winst kunnen verkopen maar bouwden er zestien woningen 

voor gelovige gezinnen, jongeren en priesters.

Bedoeling is elkaar te steunen, samen te bidden en de vieringen te verzorgen.

Op die wijze willen ze een echte gemeenschap creëren rondom hun kerk en in dienst van de Kerk.

Door hun bekommernis om de toekomst van de gelovige gemeenschap hebben ze moed gevonden om de druk van projectontwikkelaars te weerstaan.

Het initiatief kende succes: alle huisjes zijn ondertussen toegewezen. 

 

Leuven

Dankzij de medewerking van de gasthuiszusters van Leuven,

komt een project   ‘samenhuizen omwille van het evangelie’     van de grond nabij Leuven.

De zusters stelden hun te grote klooster en park in de buurt van Leuven ter beschikking van gezinnen.

Bovendien investeerden ze fors in de noodzakelijke verbouwingen.

Dankzij een erfpachtovereenkomst met de congregatie

heeft het Godsvriendenhuis – een fraterniteit in Herent – een project kunnen uitwerken voor bewoning door gelovige gezinnen.

Zo kan ook de religieuze traditie van onthaal en gastvrijheid worden voortgezet

én kan men de christelijke aanwezigheid in het nabije rusthuis ondersteunen. 

Het hele project wordt mee gedragen door een groep van tochtgenoten en vrijwilligers.

Ervaren geestelijke begeleiders, gevormd in de grote spirituele traditie van de Kerk, verlenen eveneens hun medewerking.

 

Het gerenoveerde kloostergebouw biedt woonruimte met voldoende autonomie 

 voor enkele gezinnen en alleengaanden.

Voorts zijn er gemeenschappelijke ruimtes voor verfrissende ontmoetingen en een boeiend samenleven.

Zo zijn er onder andere een vergaderzaal, een ontmoetings- en gebedsruimte, 

een mooie tuin en enkele gastenkamers.

 

Ook dit initiatief stelt zich in dienst van de kerkgemeenschap

en hecht belang aan het dagelijks samen bidden en aan gemeenschapszin.

Wekelijks staan een gezamenlijke maaltijd en een huisvergadering op het programma.

Bewoners worden aangesproken op en gesteund in hun verlangen

om te groeien in geloof en in authentiek delen en leven vanuit het evangelie.

Onthaal en gastvrijheid krijgen gestalte doorheen diverse activiteiten in en om het huis.

Gods vriendschap mag er tastbaar worden doorheen verbondenheid, respect en solidariteit.

 

De kerkgemeenschap mag zich dus verheugen

in deze moedige initiatieven tot concreet gelovig samenhuizen. 

Ze tonen op een aansprekende manier haar gelaat

van een gastvrije, geborgen en solidaire gemeenschap rond Jezus.

 

 

Is zo een gelovig ‘samenhuizen’ iets voor u?

Dan kun je je aanmelden voor een infovergadering op vrijdag 24 september om 19.30 uur

(onthaal vanaf 19.15 uur).

bel dan  0478 292 617

(bron : Kerk en Leven)

De commentaren zijn gesloten.