03-10-10

samuel - voor wie het nog niet allemaal weet

 

 BRUSSEL (KerkNet) - In het weekend van 16 en 17 oktober 2010 gaat in de Oude Abdij van Drongen opnieuw het ‘Samuël-project’ van start. Het initiatief, dat loopt van oktober tot mei, wil jongeren helpen om, via het persoonlijke gebed en de verkenning van de Bijbelse geloofstraditie, de band te leren maken tussen de relatie met God en het concrete leven.
“Samuël richt zich naar jonge mensen tussen twintig en dertig jaar, die in God geloven of God zoeken en zich de vraag stellen wat dit geloof daadwerkelijk voor hun leven betekent”, legt Joris Polfliet, een van de initiatiefnemers uit. Het kan zijn dat iemand inderdaad gelooft, regelmatig deelneemt aan het kerkelijk leven of er zelfs een pastorale verantwoordelijkheid draagt. Toch  blijft de vraag: ben ik zelf een christen? Heeft dat geloof echt invloed op mijn leven? Bepaalt het mijn levenskeuzes? Hoe kan ik met mijn leven een antwoord zijn op wat God persoonlijk van mij verwacht?”

Engagement

Het project loopt van oktober tot mei. De deelnemers engageren zich er toe om maandelijks een zondagnamiddag samen te komen, dagelijks een halfuur te bidden met de Schrift en eens in de twee à drie weken een gesprek te hebben met een begeleid(st)er. “Dat is niet niks”, beaamt ook Joris Polfliet. “Men kan aan Samuël dan ook niet vrijblijvend deelnemen. Het kan maar iets gaan betekenen als men de mogelijkheid open houdt dat Gods woord effectief iets verandert in het eigen leven. Daarom engageren de deelnemers zich om zich gedurende het project zowel geestelijk als materieel voldoende vrij te maken voor het proces dat op gang komt.”

Lectio Divina

De dagelijkse confrontatie met Gods woord in de Schrift speelt een centrale rol. Joris Polfliet: “Het gaat om een specifieke lezing van de Schrift: de ‘lectio divina’, een beproefde methode uit de christelijke spirituele traditie om met de Bijbel te mediteren en te bidden. De Schrift wordt hier niet gezien als een verzameling interessante historische religieuze teksten: men probeert deze teksten te begrijpen als Gods woord dat hier en nu concreet aan mij gericht wordt.”

Geestelijke begeleiding

“Gods woord leren verstaan en in je leven leren onderscheiden waar het op aan komt, is een zoektocht waar de mens met heel zijn hart en al zijn vermogens bij betrokken is”, voegt Joris Polfliet er nog aan toe. “Het is een delicaat proces waarin een mens gaandeweg leert in vrijheid in te gaan op het aanbod van de Andere. Dit onderscheidingsproces is niet altijd gemakkelijk. Daarom is naast het persoonlijk gebed deskundige geestelijke begeleiding een belangrijke hulp. Daarin komen de meer persoonlijke aspecten aan bod. De begeleider helpt de deelnemer om te groeien in zijn of haar relatie tot God, tot de anderen en zichzelf.”
Meer info: W www.samuelproject.be, bij Dirk Boone, Oude Abdij Drongen, T 09 226 52 26 , of  dirk.boone@oudeabdij.be  of bij Joris Polfliet, Seminariehuis Gent, T 09 266 10 65 & joris.polfliet@kerknet.be.

 

meer info : http://www.samuelproject.be/

bron : kerknet

 

De commentaren zijn gesloten.