05-12-10

sint

 

Alleen zijn naam al: Niko-laos: da's Grieks en vertaald betekent het 'die het volk voor zich wint', dus 'de populaire'. Vindt u ook niet, dat Sinterklaas wel erg veel weg heeft van Jezus?   Misschien is het wel uit ongeduld geboren: dat denkbeeld om eens per jaar allemaal net te doen of we de Heer Jezus binnenhalen. We kunnen één keer per jaar (uitgerekend als de advent vlakbij is) niet langer wachten. En daarom spelen we alvast maar, wat er hopelijk ooit in werkelijkheid zal gebeuren.
 

Zoals wij met het sinterklaasfeest omspringen: het lijkt wel of we dat allemaal zo'n beetje afgekeken hebben van die plaatsen in de Heilige Schrift, die over het komen van Jezus, de Heer, spreken.
Kijk maar:
-Christus komt op de wolken, zegt Markus. Nou ja, da's wat moeilijk te begrijpen. Maar in het boek Openbaring (het allerlaatste boek van het Nieuwe Testament) lezen we over het komen van Christus: "Toen zag ik de hemel open, en zie, een wit paard, en zijn berijder heet 'Getrouw' en 'Waarachtig'" (Apokalyps 19,11). Da's dus geen beschrijving van Sinterklaas, maar van het komen van Jezus de Heer. En als we doorlezen: "Hij komt om te oordelen..." (Apokalyps 19,11). Onze kinderen weten, hoe ze zich dat oordeel moeten voorstellen: 'Vol verwachting klopt ons hart: wie de koek krijgt, wie de gard.'

-Bij 't binnenvaren van de Goedheiligman in de havengeul, moet je - zeker, wanneer je zo nu en dan in de bijbel leest - onwillekeurig even denken aan die intocht destijds in het echte Jeruzalem.

. Wij spreiden onze mantels niet uit op de weg, maar waar Sinterklaas ontvangen wordt, is namens ons allemaal de rode loper uitgelegd.

. En we zwaaien wel niet met jonge takken, maar wel zetten we onze eigen jonge kinderen hoog op onze schouders. En onze kinderen zwaaien wel: met hun handjes en hun wantjes.

Ja, goed beschouwd, lijkt het wel of we bij de inrichting van het sinterklaasfeest telkens even  gekeken hebben naar  wat er geschreven staat over de wederkomst van Christus. Net of we Sinterklaas de rol geven van de Messias die komen moet. Eén keertje, één keertje in het jaar is de stad dan een stad van vrede. Want de goede Sint wint al onze harten. En ook dat heeft hij van Jezus de Heer afgekeken:

-"En zie, er verscheen een wit paard - zo lezen we alweer in het boek van de Openbaring - er verscheen een wit paard, en die erop zat droeg een boog (jammer dat het geen staf is), en hem werd een kroon gegeven (nou ja: mijter) en hij ging als winnende heen, om te overwinnen" (Apokalyps 6,2).Het wordt van Christus gezegd. Maar we zagen daarnet al: Niko-laos betekent uitgerekend 'die het volk voor zich wint'. -En als we straks zingen: 'Hoort wie klopt daar kinderen', dan weet iedereen dat er van Jezus geschreven staat: 'Zie, Ik sta aan de deur en klop' (Apokalyps 3,20). -En als u eens even zal vragen naar zijn naam, dan weet u wat u te horen krijgt: 'Niko-laos'. En u weet nu ook, wat u zich dan zult herinneren: dat er van die Jezus-die-komt geschreven staat, dat Híj de overwinnaar is.

 Op een dag als deze zou je - heel even maar - kunnen menen, dat het al echt de Messias is, die komt. En de kinderen onder ons: die ménen het ook! Dat het echt is nu: God onder ons. Vrede op aarde. Maar de Sint vertrekt straks weer om ruimte te maken voor de Advent. Het wachten op de komst van de echte Messias.

Elk jaar opnieuw hebben wij alvast zijn wederkomst  gespeeld. En mocht er nu toch nog iemand zijn, die vlakweg zegt, dat Sinterklaas maar een gewone man is bekleed met de waardigheid van Sinterklaas, dan moeten we nog maar even naar Paulus luisteren. Want als die te spreken komt over het wederkomen van Christus, dan - zegt hij - 'zullen wij allen bekleed worden met de heerlijkheid van Christus! Zoals wij de beeltenis van de aardse mens hebben gedragen, zo ook zullen wij de beeltenis van de hemelse mens dragen' (1 Korinte 15,49).

En het is misschien wel daarom, dat vele gewone mensen zich één keer in het jaar bekleden met de waardigheid van Sint Nicolaas: om met hun kinderen Christus die komen gaat spelenderwijs te gedenken.

bron: http://heiligen-3s.nl/heiligen/12/06/12-06-0350-nicolaas....

De commentaren zijn gesloten.