02-04-11

intentional co-housing

 

 uit een INTERVIEW met toekomstige bewoners van het GODSVRIENDENHUIS IN HERENT

  Wat beweegt jullie om zo een stap te zetten? Speelt geloof daarin een grote rol? Wat verwachten jullie ervan?

Maria: We verwachten hierdoor nog meer gestimuleerd en geïnspireerd te worden om christelijke waarden als oog hebben voor de ander, gastvrijheid, samen delen etc. in de praktijk van alledag handen en voeten te geven.

Wat zijn jullie inspiratiebronnen en wat trekt jullie aan in het Godsvriendenhuis?

Maria: We hebben nogal gevarieerde inspiratiebronnen omdat we beiden een uiteenlopende geloofsweg hebben afgelegd. Ondermeer de studie van de theologie bracht ons samen. Jef volgt momenteel een filmopleiding en is bijzonder geboeid door de spirituele film en de mogelijkheden om langs dit medium jongeren te bereiken. We zijn beiden sterk geboeid door de figuur van Jezus en door de bijbel als centrale bron voor ons geloof. Ook de oudste kerkelijke traditie zoals die te vinden is in kerkvaderteksten en de schoonheid van de liturgie spreekt mij aan.

Jef:  Meditatief lezen van de Schrift (lectio divina),  samen bidden in een mooie gebedsruimte en respectvolle  contemplatieve dialoog met geloofsgenoten trekken ons aan. Bovendien wil ik graag de handen uit de mouwen steken en daar blijkt in gebouw en tuin alvast genoeg ruimte voor.

Waar kan je praktische informatie bekomen over het opzet en de modaliteiten?

Er is de website van het Godsvriendenhuis  http://godsvriendenhuis.kapittel.be,   en op 27 april is er info-vergadering voor belangstellenden.

foto :kerknet.be

 

 

De commentaren zijn gesloten.