18-04-11

Wonen en leven in verbondenheid

 

 

 

 

project biedt gelovige gezinnen woonruimte

 

met kansen voor een boeiend samenleven,

 

naast voldoende autonomie voor elk gezin.

 

 

 

Jef en Maria zijn toekomstige bewoners van het Godsvriendenhuis in Herent. Met geloofsgenoten willen zij in een voormalig kloosterpand een andere gestalte geven aan wonen en leven

 

In september vorig jaar werd in Herent het project Samenhuizen met  geloofsgenoten voorgesteld. Een groep van een twintigtal gezinnen en personen toonde zich geïnteresseerd. In de daaropvolgende maanden volgden boeiende gesprekken met kandidaat-bewoners. Die ontmoetingen resulteerden ondertussen in de eerste toezeggingen. Maria en Jef zijn een van de gelovige gezinnen die binnenkort hun intrek nemen in de voormalige priorij van de Leuvense Gasthuiszusters. Op zoek naar ontmoeting en verbondenheid met andere gelovigen, zagen ze het project meteen zitten.

 

− Hoe hebben jullie het project ‘Samenhuizen met geloofsgenoten’ leren

kennen?

Maria • We lazen er voor de eerste keer iets over in kerk & leven. Het project boeide ons wel, zodat we besloten deel te nemen aan een informatievergadering. Daar kregen we een beter zicht op het initiatief en maakten we nader kennis met de mensen van het Godsvriendenhuis. Hun visie en verwachtingen ten aanzien van toekomstige bewoners bleken haalbaar en sloten aan bij onze verlangens. We hebben ons toen aangemeld voor een verder contact. Uit de daaropvolgende gesprekken is onze belangstelling alleen maar gegroeid.

 

Jef • Nu ons eerste kindje geboren is en we als gezin stilaan wat evenwicht  terugvinden, hopen we over enkele maanden onze intrek te nemen in een van de gerenoveerde appartementen van de oude priorij in Herent.

 

http://www.kerknet.be/admin/files/assets/subsites/8/documenten/KL_2011-04-06_p18-19.pdf

 

 

 

De commentaren zijn gesloten.